Misiune, Viziune

Misiune, Viziune

VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

Ne propunem ca şcoala pe care o conducem să fie un centru de formare puternic și deschis pentru toate nivelurile de formare, o școală  apreciată de comunitatea de afaceri, o școală care oferă părinților alternative educaționale specifice și adaptate nevoilor reale ale acestora.

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

Ca unitate reprezentativă a învăţământului din zona de vest a României, Liceul Tehnologic Transporturi Auto din Timişoara se angajează să ofere servicii de educație și formare profesională în domeniul transporturilor rutiere, fiind promotori deschiși ai toleranței și respectului, egalității de șanse și bunăstării elevilor, contribuind la crearea unui mediu de învățare provocator și stimulativ, adaptat nevoilor reale ale comunității și aspirațiilor individuale. Odată deveniți cetățeni ai lumii, absolvenții noștri vor fi învățat a se confrunta cu exigențele secolului XXI, cu creativitate, integritate, încredere, compasiune, dragoste pentru pace și democrație.

PROF. SIMONA ECATERINA BEJAN

DIRECTOR AL LICEULUI TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

TIMISOARA

În baza hotărârii nr. 6 din 10 oct. 1974 a Consiliului de conducere al Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, obiectivul „Liceul Industrial de Transporturi Auto” a fost prevăzut în planul de investiţii al Centralei de Transporturi Auto Timişoara.

Instituţia avea să funcţioneze ca unitate de şcolarizare cu dublă subordonare pentru întreprinderile de transporturi rutiere aflate în zona vestică a României, sub denumirea de „Grup Şcolar Auto Timişoara” până în 1980.
Beneficiind de o dotare modernă la acea vreme şi de spaţii generoase, instituţia a devenit în scurt timp şcoală-etalon a Ministerului Transporturilor, fiind implicată în toate acţiunile de perfecţionare şi specializare în domeniul transporturilor rutiere.
De altfel, şcoala avea să se impună în peisajul educaţional al zonei ca un puternic factor de coeziune economică şi socială, construind şi consolidând punţi de legătură cu toate segmentele societăţii.
În perioada 1981-1990 unitatea va fi restructurată pe două componente, pentru învăţământul liceal şi cel profesional, sub denumirile „Liceul Industrial nr. 10” şi „Şcoala profesională nr. 8”.
Din 1991 până în prezent şcoala funcţionează sub actuala denumire.

În perioada 2000-2002, structura instituţiei s-a modificat prin comasarea a două şcoli: Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto Timişoara şi Şcoala Generală nr. 29 Timişoara, prin Decizia I.S.J.Timiş nr. 79 / 1 din 8.03.2000, având în vedere O.M.3269/2000 privind raţionalizarea cheltuielilor de personal din învăţământul Profesional, dar în anul şcolar 2002-2003 s-a revenit la structura iniţială, prin desprinderea şcolii generale
Rezultatele acumulate de-a lungul timpului au făcut ca şcoala să-şi găsească locul printre unităţile performante ale judeţului Timiş şi ale ţării, ea fiind selectată şi participând la implementarea unor mari programe de reformare a învăţământului românesc:

– şcoală pilot în programul de reformă a învăţământului profesional şi tehnic Phare VET RO 94.05;
– şcoală de aplicaţie în cadrul programului „A doua şansă” (componentă a proiectului Educaţia 2000+);
– centru de resurse pentru zona de V-Vest în programul Phare TVET RO 0108.01 „Coeziune economică şi socială”;
– centru suport pentru educaţia la distanţă în programul Phare TVET RO 2004-2006;
– centru de perfecţionare a maiştrilor instructori, specialitatea „maistru electromecanic auto”.

Ultimii ani au fost marcaţi de implicarea şcolii în derularea următoarelor programe europene sau campanii naţionale: „Leonardo” (patru proiecte IVT şi un proiect VETPRO, beneficiari fiind 76 de elevi şi 13 profesori), „Socrates” – Acţiunea Comenius 2.2.C, „Junior Achievement”, „De la şcoală la viaţa profesională”, „Tineri pentru tineri” – campania naţionala „Fii dotat”, campania naţională „Prevenirea violenţei în şcoală” şi campaniile naţionale antidrog, antifumat şi antialcool.

În prezent, 36 de elevi participă la proiectul POS DRU/90/2.1/S/62356 – „Stagii de pregătire practică de calitate – elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii”.